Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1
Tegen
SP 15

Activiteiten

02 jul 2015
29 jun 2015
Wetgevingsoverleg

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Besluit: Behandeld.

15:00 - 19:00

17 jun 2015
Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel wordt geagendeerd voor een wetgevingsoverleg op maandag 29 juni 2015 van 15.00 tot 19.00 uur. Geen afrondend plenair debat. Over het wetsvoorstel wordt vóór het zomerreces gestemd.

15:30 - 16:30

04 jun 2015
20 mei 2015
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op donderdag 4 juni 2015 om 14.00 uur.

15:30 - 16:30

20 mei 2015
23 apr 2015
25 feb 2015
14 jan 2015
Procedurevergadering

Besluit: Op voorstel van de heer Koolmees (D66) wordt besloten de staatssecretaris van Financiën te verzoeken om medio februari een brief aan de Kamer te sturen met daarin de antwoorden op een aantal specifieke vragen (zie de noot).

15:30 - 16:30

18 dec 2014
Procedurevergadering

Besluit: De behandeling van het wetsvoorstel wordt tot nader order uitgesteld. Het kabinet wordt verzocht de in de nota naar aanleiding van het verslag genoemde alternatieven voor de Beschikking geen loonheffingen te onderzoeken en bij eventuele wijziging van het wetsvoorstel de reguliere wetgevingsprocedure te volgen, waarvan onder andere een advies van de Afdeling advisering van de Raad van State deel uitmaakt. Tevens wordt het kabinet in overweging gegeven de alternatieven voor te leggen aan Actal.

10:30 - 11:15

14 okt 2014
Technische briefing

Besloten technische briefing Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (Let op: gewijzigd tijdstip/duur)

Besluit: Behandeld.

17:30 - 19:00

01 okt 2014
Procedurevergadering

Besluit: Het onderstaande behandelschema wordt vastgesteld. Er wordt geïnventariseerd welke personen en /of organisaties de leden van de commissie voor het rondetafelgesprek wensen uit te nodigen.

10:30 - 11:30

23 sep 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

22 sep 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
23 sep 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 okt 2014

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
14 okt 2014

Besloten technische briefing Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (Let op: gewijzigd tijdstip/duur)

Technische briefing
29 okt 2014

Rondetafelgesprek Wet invoering Beschikking geen loonheffingen

Hoorzitting / rondetafelgesprek
13 nov 2014

Wet invoering Beschikking geen loonheffingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
18 dec 2014

Extra procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
14 jan 2015

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
25 feb 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 feb 2015

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
04 mrt 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 apr 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 apr 2015

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
20 mei 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 mei 2015

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
04 jun 2015

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 jun 2015

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
29 jun 2015

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Wetgevingsoverleg
02 jul 2015

Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

18 mei 2015
Download Nader rapport
Alle documenten