Wetsvoorstel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging, alsmede het voorkomen van faillissementsfraude (herziening strafbaarstelling faillissementsfraude)

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1

Activiteiten

17 jun 2015
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet civielrechtelijk bestuursverbod (34011) en Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (33994)

Besluit: Behandeld.

14:35 - 23:59

Debat terugkijken
21 mei 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 23:59

20 mei 2015
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, met het verzoek aan de Griffie Plenair deze tezamen te agenderen met het wetsvoorstel tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) (Kamerstuk 34011).

14:30 - 16:00

10 sep 2014
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op op 9 oktober 2014.

14:30 - 16:00

02 sep 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Veiligheid en Justitie

15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

21 jul 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
02 sep 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 sep 2014

Procedures en brieven

Procedurevergadering
09 okt 2014

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging, alsmede het voorkomen van faillissementsfraude (herziening strafbaarstelling faillissementsfraude) (33994)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

17 jun 2015
Download Sprekerslijst
Alle documenten