Wetsvoorstel

Versterking presterend vermogen politie

Dit wetsvoorstel verminderd door een wijziging van het Wetboek van Strafvordering (Sv) en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) de administratieve lasten van de politie. Door het verminderen van deze administratieve lasten wordt meer ruimte gegeven aan het vakmanschap van de politie en wordt het presterend vermogen van de politie verbeterd
Met dit voorstel wordt de procedure rond het aanvragen van het opnemen van telecommunicatie duidelijker. Een bevel en een machtiging tot het opnemen van vertrouwelijke communicatie kunnen op naam gezet worden. Hierdoor hoeft niet voor elk nieuw bekend geworden nummer van een persoon een afzonderlijk nieuw bevel te worden opgesteld. Het vorderen van camerabeelden wordt makkelijker waardoor camerabeelden sneller en met minder administratieve handelingen beschikbaar komen voor de opsporing. Ook komt de notificatieplicht bij de inzet van bepaalde bijzondere opsporingsbevoegdheden, die geen of slechts een lichte inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen, te vervallen. Daarnaast wordt de regeling voor de begeleiding van een gerechtsdeurwaarder bij het binnentreden van een woning aangepast.

Activiteiten

In afwachting van een intrekkingsbericht.
28 nov 2017
17 okt 2013
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 21 november 2013.

10:30 - 12:00

08 okt 2013
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

30 sep 2013
Het wetsvoorstel is ingediend
08 okt 2013

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 okt 2013

Procedures en brieven

Procedurevergadering
21 nov 2013

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de versterking van het presterend vermogen van de politie (33747)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
28 nov 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 dec 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 dec 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten