Gang

Wetsvoorstel Voorstel van rijkswet van het lid Taverne houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanpassing van de procedure voor vaststelling van rechtstreekse werking van een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:00 - 13:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 13 februari 2014 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Tijd activiteit: 10:29 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 6 september 2012

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 september 2012

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden 

 3. 4 oktober 2012

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop.  

 4. 16 januari 2014

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 13 februari 2014 te 14:00 uur. 

 5. 13 februari 2014

  Voorstel van rijkswet van het lid Taverne houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanpassing van de procedure voor vaststelling van rechtstreekse werking van een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties (33359-R1986)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 6 april 2017

  Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 7. 20 april 2017

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen. 

 8. 10 mei 2017

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten