Wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


Voor: 60
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 40
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
GrBvK 2
GrKÖ 2
Klein 1
Van Vliet 1
Houwers 1
50PLUS 1
Voor
PvdA 36
SP 15
CDA 13
PVV 12
D66 12
PvdD 2

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Verworpen.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Bekijk via Debat Gemist

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 20:15 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 18:15 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag reeds vastgesteld op 7 april 2016.   Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:15 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 7 april 2016 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 14:05 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Tijd activiteit: 10:29 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 29 augustus 2012

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 september 2012

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 4 oktober 2012

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 4. 16 maart 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 17 maart 2016

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 6. 31 maart 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 7 april 2016

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 8. 7 april 2016

  Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen (33354)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 9. 26 april 2016

  Inventarisatie of de Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen (Kamerstuk 33354) kan worden aangemeld voor plenaire behandeling

  E-mailprocedure

 10. 28 april 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 17 mei 2016

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (33 354) (Eerste Termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 12. 26 mei 2016

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 13. 26 mei 2016

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (33 354) (Voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 14. 31 mei 2016

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 15. 7 juni 2016

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven