Gang

Wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen

Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


Voor: 60
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 36 Tegen
SP 15 Tegen
CDA 13 Tegen
D66 12 Tegen
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Tegen
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 20:15 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 18:15 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag reeds vastgesteld op 7 april 2016.   Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:15 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 7 april 2016 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 14:05 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Tijd activiteit: 10:29 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 29 augustus 2012

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 september 2012

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden 

 3. 4 oktober 2012

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop.  

 4. 16 maart 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 5. 17 maart 2016

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 7 april 2016 te 14:00 uur. 

 6. 31 maart 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 7 april 2016

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag reeds vastgesteld op 7 april 2016.   Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 7 april 2016

  Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen (33354)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 9. 26 april 2016

  Inventarisatie of de Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen (Kamerstuk 33354) kan worden aangemeld voor plenaire behandeling

  E-mailprocedure

 10. 28 april 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 11. 17 mei 2016

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (33 354) (Eerste Termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 12. 26 mei 2016

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 13. 26 mei 2016

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (33 354) (Voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 14. 31 mei 2016

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 15. 7 juni 2016

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Verworpen. 

Documenten