Gang

Wetsvoorstel Wet open overheid

Activiteiten

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 10:15 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie spreekt uit dat zij de voorkeur heeft voor de verdere plenaire behandeling van wetsvoorstel 34106 (Wet wijziging Wob) nadat de stemming over wetsvoorstel 33328 (Wet WOO) heeft plaatsgevonden.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 18:40 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:40 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:10 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Inititiatiefwetsvoorstel is reeds in plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 12:00 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:15 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 16:00 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:20 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Rondetafelgesprek

Tijd activiteit: 14:00 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 16:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Agenderen voor een rondetafelgesprek vóór plenaire behandeling. Er zal worden geïnventariseerd wie voor het gesprek zal worden uitgenodigd en wanneer het gesprek zal moeten plaatsvinden.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:15 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 30 januari 2014 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Tijd activiteit: 10:29 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 5 juli 2012

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 september 2012

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden 

 3. 4 oktober 2012

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop.  

 4. 6 december 2012

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 5. 3 september 2013

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 5 september 2013

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 7. 19 september 2013

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 8. 10 oktober 2013

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 9. 17 oktober 2013

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 19 december 2013

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 30 januari 2014 te 14.00 uur. 

 11. 19 december 2013

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 30 januari 2014

  Wet open overheid (33328)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 13. 15 mei 2014

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Agenderen voor een rondetafelgesprek vóór plenaire behandeling. Er zal worden geïnventariseerd wie voor het gesprek zal worden uitgenodigd en wanneer het gesprek zal moeten plaatsvinden.  

 14. 27 mei 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 15. 25 juni 2014

  Wet open overheid (TK 33328) (verplaatst naar 3 september 2014)

  Rondetafelgesprek

 16. 3 september 2014

  Wet open overheid (TK 33328)

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 17. 9 oktober 2014

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 18. 9 oktober 2014

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 19. 29 oktober 2014

  Plenaire vergadering: Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 20. 12 november 2014

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 21. 27 november 2014

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 22. 9 december 2014

  Plenaire vergadering: Initiatief Voortman/Schouw; Wet open overheid (33328) (Eerste Termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 23. 11 december 2014

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 24. 16 juni 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 25. 30 juni 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 26. 2 juli 2015

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 27. 2 september 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 28. 3 september 2015

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 29. 16 september 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 30. 29 oktober 2015

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inititiatiefwetsvoorstel is reeds in plenaire behandeling.  

 31. 2 december 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 32. 20 januari 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 33. 31 maart 2016

  Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (33328) (Wet open overheid) (antwoord in 1e termijn)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 34. 7 april 2016

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie spreekt uit dat zij de voorkeur heeft voor de verdere plenaire behandeling van wetsvoorstel 34106 (Wet wijziging Wob) nadat de stemming over wetsvoorstel 33328 (Wet WOO) heeft plaatsgevonden. 

 35. 13 april 2016

  Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (33328) (Wet open overheid) (re- en dupliek)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 36. 19 april 2016

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten