Wetsvoorstel

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 41
PvdA 38
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
GroenLinks 4
50PLUS 2
Groep Bontes/Van Klaveren 2
PvdD 2
Van Vliet 1
Tegen
ChristenUnie 5
SGP 3
Uitgezonderd
Geurts, J.L. (CDA)

Activiteiten

27 mei 2014
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

16:30 - 23:59

Debat terugkijken
10 dec 2013
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:00 - 23:59

23 mei 2013
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 20 juni 2013 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

14 mei 2013
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:05 - 23:59

31 mei 2012
23 sep 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat de Kamer het Advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop, heeft ontvangen.

10:30 - 11:30

14 sep 2010
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden,gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

15:00

Wetgevingsproces

07 sep 2010
Het wetsvoorstel is ingediend
14 sep 2010

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 sep 2010

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
31 mei 2012

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken (Groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
14 mei 2013

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 mei 2013

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
20 jun 2013

Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling i.v.m. het annuleren van de enkele-feitenconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
03 sep 2013

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 nov 2013

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
10 dec 2013

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 apr 2014

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (32476) (eerste termijn kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
21 mei 2014

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling) (32476) antwoord eerste termijn + tweede termijn

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
27 mei 2014

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten