Gang

Wetsvoorstel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 35 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Monasch 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 16:00 - 00:43

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden in afwachting Rondetafelgesprek, waarvoor mevr. Leijten (SP) en de heer Potters (VVD) een voorstel zullen formuleren. Op basis van het Rondetafelgesprek zal de verdere procedure worden vastgesteld.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:35 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Het BOR zal om een notitie worden verzocht waarin discrepanties tussen het aanvankelijke wetsvoorstel en het thans voorliggende voorstel zijn verwerkt  Inbrengdatum voor het nader verslag is vastgesteld op 20 maart 2014 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:45

Procedurevergadering

Besluit: Na het kerstreces zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd (3 blokken).  De Raad voor de Rechtspraak zal een advies over het wetsvoorstel worden gevraagd.  Aanhouden tot een volgende procedurevergadering/in afwachting van het rondetafelgesprek.

Tijd activiteit: 16:30 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: De leden Leijten, Dijkstra en Bruins Slot zullen een voorstel indienen voor het houden van een rondetafelgesprek dat zal dienen ter bespreking in een extra procedurevergadering  De commissie maakt graag gebruik van het aanbod van het ministerie van VWS om een technische briefing te geven  Aanhouden in afwachting van nadere besluitvorming (rondetafelgesprek)

Tijd activiteit: 13:30 - 14:45

Procedurevergadering

Besluit: De Kamer zal worden meegedeeld dat de commissie de verdere behandeling van het wetsvoorstel wenst over te dragen aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tijd activiteit: 10:30 - 12:00

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Tijd activiteit: 13:30 - 15:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 oktober 2010.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissies voor Justitie en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Tijd activiteit: 14:40

Wetgevingsproces

 1. 4 juni 2010

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 24 juni 2010

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd 

 3. 29 juni 2010

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissies voor Justitie en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 4. 30 juni 2010

  Procedurevergadering commissie Justitie

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 oktober 2010. 

 5. 28 oktober 2010

  Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32399)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd 

 6. 1 maart 2011

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 1 maart 2011

  Procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie

  Procedurevergadering

 8. 31 mei 2012

  Procedures (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaard. 

 9. 2 oktober 2013

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 17 oktober 2013

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: De Kamer zal worden meegedeeld dat de commissie de verdere behandeling van het wetsvoorstel wenst over te dragen aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 11. 6 november 2013

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: De leden Leijten, Dijkstra en Bruins Slot zullen een voorstel indienen voor het houden van een rondetafelgesprek dat zal dienen ter bespreking in een extra procedurevergadering  De commissie maakt graag gebruik van het aanbod van het ministerie van VWS om een technische briefing te geven  Aanhouden in afwachting van nadere besluitvorming (rondetafelgesprek) 

 12. 20 november 2013

  Extra procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Na het kerstreces zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd (3 blokken).  De Raad voor de Rechtspraak zal een advies over het wetsvoorstel worden gevraagd.  Aanhouden tot een volgende procedurevergadering/in afwachting van het rondetafelgesprek.  

 13. 28 november 2013

  Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 14. 17 december 2013

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 15. 20 januari 2014

  Verplichte GGZ

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 16. 19 februari 2014

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Het BOR zal om een notitie worden verzocht waarin discrepanties tussen het aanvankelijke wetsvoorstel en het thans voorliggende voorstel zijn verwerkt  Inbrengdatum voor het nader verslag is vastgesteld op 20 maart 2014 te 14.00 uur. 

 17. 20 maart 2014

  NADER - Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) - 32399

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 18. 9 april 2015

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 19. 1 maart 2016

  Wet verplichte GGZ (32399)

  Technische briefing

 20. 7 juli 2016

  Verzoek van het lid Leijten om een technische briefing over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32399)

  E-mailprocedure

 21. 6 september 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 22. 14 september 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden in afwachting Rondetafelgesprek, waarvoor mevr. Leijten (SP) en de heer Potters (VVD) een voorstel zullen formuleren. Op basis van het Rondetafelgesprek zal de verdere procedure worden vastgesteld.  

 23. 14 september 2016

  Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 32399

  Technische briefing

 24. 4 oktober 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 25. 12 oktober 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 26. 31 oktober 2016

  Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg - 32399

  Rondetafelgesprek

 27. 23 november 2016

  2e NADER verslag Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 32399

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 28. 22 december 2016

  EXTRA procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 29. 17 januari 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 30. 2 februari 2017

  Plenaire vergadering: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32 399)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 31. 14 februari 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 32. 14 februari 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten