Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 35
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Monasch 1
Van Vliet 1

Activiteiten

14 feb 2017
02 feb 2017
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

16:00 - 00:43

Debat terugkijken
17 jan 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:00 - 15:45

23 nov 2016
04 okt 2016
14 sep 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden in afwachting Rondetafelgesprek, waarvoor mevr. Leijten (SP) en de heer Potters (VVD) een voorstel zullen formuleren. Op basis van het Rondetafelgesprek zal de verdere procedure worden vastgesteld.

10:15 - 11:30

06 sep 2016
09 apr 2015
19 feb 2014
Procedurevergadering

Besluit: Het BOR zal om een notitie worden verzocht waarin discrepanties tussen het aanvankelijke wetsvoorstel en het thans voorliggende voorstel zijn verwerkt  Inbrengdatum voor het nader verslag is vastgesteld op 20 maart 2014 te 14.00 uur.

13:30 - 14:45

28 nov 2013
Technische briefing

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Besluit: Behandeld.

10:00 - 11:30

20 nov 2013
Procedurevergadering

Besluit: Na het kerstreces zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd (3 blokken).  De Raad voor de Rechtspraak zal een advies over het wetsvoorstel worden gevraagd.  Aanhouden tot een volgende procedurevergadering/in afwachting van het rondetafelgesprek.

16:30 - 18:00

06 nov 2013
Procedurevergadering

Besluit: De leden Leijten, Dijkstra en Bruins Slot zullen een voorstel indienen voor het houden van een rondetafelgesprek dat zal dienen ter bespreking in een extra procedurevergadering  De commissie maakt graag gebruik van het aanbod van het ministerie van VWS om een technische briefing te geven  Aanhouden in afwachting van nadere besluitvorming (rondetafelgesprek)

13:30 - 14:45

17 okt 2013
Procedurevergadering

Besluit: De Kamer zal worden meegedeeld dat de commissie de verdere behandeling van het wetsvoorstel wenst over te dragen aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

10:30 - 12:00

02 okt 2013
01 mrt 2011
30 jun 2010
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 oktober 2010.

14:30 - 15:30

29 jun 2010
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissies voor Justitie en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:00

24 jun 2010
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

14:40

Wetgevingsproces

04 jun 2010
Het wetsvoorstel is ingediend
24 jun 2010

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 jun 2010

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 jun 2010

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
28 okt 2010

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32399)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
01 mrt 2011

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 mrt 2011

Procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie

Procedurevergadering
31 mei 2012

Procedures (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
02 okt 2013

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 okt 2013

Procedures en brieven

Procedurevergadering
06 nov 2013

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 nov 2013

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
28 nov 2013

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Technische briefing
17 dec 2013

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
20 jan 2014

Verplichte GGZ

Rondetafelgesprek
19 feb 2014

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 mrt 2014

NADER - Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) - 32399

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
09 apr 2015

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 mrt 2016

Wet verplichte GGZ (32399)

Technische briefing
07 jul 2016

Verzoek van het lid Leijten om een technische briefing over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32399)

E-mailprocedure
06 sep 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 sep 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
14 sep 2016

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 32399

Technische briefing
04 okt 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 okt 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
31 okt 2016

Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg - 32399

Rondetafelgesprek
23 nov 2016

2e NADER verslag Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 32399

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
22 dec 2016

EXTRA procedurevergadering

Procedurevergadering
17 jan 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 feb 2017

Plenaire vergadering: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32 399)

Plenair debat (wetgeving)
14 feb 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
14 feb 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

07 jul 2016
Download Processchema's
Alle documenten