Wetsvoorstel

Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224)

...

Activiteiten

10 dec 2009
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

13:45

16 dec 2009
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 januari 2010.

14:30 - 15:30

02 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

15:30 - 17:00

10 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten; de commissie zal zich over het al dan niet controversieel verklaren uitspreken op het moment dat de nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen.

16:00 - 17:30

15 sep 2010
30 sep 2010
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen

13:59

Wetgevingsproces

09 dec 2009
Het wetsvoorstel is ingediend
10 dec 2009

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 dec 2009

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
28 jan 2010

Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224) - 32256-(R1906)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
02 mrt 2010

Extra procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
10 mrt 2010

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
15 sep 2010

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
30 sep 2010

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Goedkeuring protocollen inzake veiligheid zeevaart en platforms (32256) + Uitvoering protocollen inzake veiligheid zeevaart en platforms (32259)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten