Gang

Wetsvoorstel Wet studievoorschot hoger onderwijs

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:15 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 17:00 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 16:20 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor (spoedige) plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 12:00 - 12:15

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Leveren inbreng nader verslag, i.v.m. nog niet beantwoorde vragen, vóór 29 oktober 2014 om 16.00 uur

Tijd activiteit: 16:00 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag, i.v.m. nog niet beantwoorde vragen, vaststellen op woensdag 29 oktober om 16.00 uur

Tijd activiteit: 16:00 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Technische briefing organiseren op 25 september van 14.00 - 15.15 uur.  Agenderen voor hoorzitting/rondetafelgesprek op 8 oktober a.s. 15.00 - 18.00 uur  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 oktober om 10.00 uur.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:45

Wetgevingsproces

 1. 22 september 2014

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 23 september 2014

  Extra-procedurevergadering Planning van werkzaamheden wetsvoorstel Studievoorschot

  Procedurevergadering

  Besluit: Technische briefing organiseren op 25 september van 14.00 - 15.15 uur.  Agenderen voor hoorzitting/rondetafelgesprek op 8 oktober a.s. 15.00 - 18.00 uur  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 oktober om 10.00 uur. 

 3. 23 september 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 4. 25 september 2014

  wetsvoorstel Studievoorschot (briefing start aansluitend aan de stemmingen)

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 5. 8 oktober 2014

  wetsvoorstel Studievoorschot

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 6. 13 oktober 2014

  Wet studievoorschot hoger onderwijs

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 28 oktober 2014

  Extra-procedurevergadering inzake nota n.a.v. verslag wetsvoorstel Studievoorschot hoger onderwijs, aansluitend aan de stemmingen.

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag, i.v.m. nog niet beantwoorde vragen, vaststellen op woensdag 29 oktober om 16.00 uur 

 8. 29 oktober 2014

  Nader verslag inzake wetsvoorstel Studievoorschot hoger onderwijs (34 035)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Leveren inbreng nader verslag, i.v.m. nog niet beantwoorde vragen, vóór 29 oktober 2014 om 16.00 uur 

 9. 30 oktober 2014

  EXTRA procedurevergadering OCW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor (spoedige) plenaire behandeling. 

 10. 4 november 2014

  Plenaire vergadering: Wet studievoorschot hoger onderwijs (34035) (Eerste Termijn Kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 11. 5 november 2014

  Plenaire vergadering: Wet studievoorschot hoger onderwijs (34035) (Voortzetting)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 12. 11 november 2014

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten