Gang

Wetsvoorstel Wet drempelverlaging omgang grootouders

Dit wetsvoorstel wijzigt Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) om de drempel te verlagen voor grootouders om aan de rechter tot omgang met hun kleinkinderen te kunnen verzoeken. Het uitgangspunt wordt dat een grootouder een nauwe persoonlijke betrekking heeft met een kleinkind en dit niet meer hoeft aan te tonen vóórdat het verzoek ontvankelijk kan worden verklaard. De rechter komt hierdoor daadwerkelijk toe aan de vraag of een omgangsregeling in het belang van het kind is en wordt hierdoor in staat gesteld om een gedegen afweging te maken tussen de verschillende belangen. Daartoe wordt in artikel 1:377a, eerste lid, BW een bewijsvermoeden van de aanwezigheid van een nauwe persoonlijke betrekking opgenomen. Hiermee wordt voor grootouders de feitelijke toegang tot de rechter om tot omgang te verzoeken beter gewaarborgd en de rechtszekerheid bevorderd. Dit wettelijk vermoeden kan, in voorkomend geval, door belanghebbenden worden weerlegd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 118
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Tegen
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Tegen
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Voor
FVD 3 Voor
PvdD 3 Voor
SGP 3 Tegen
Volt 2 Voor
JA21 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:25 - 13:26

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 17:00 - 19:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 22 juni 2023 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 14:04 - 14:05

Wetgevingsproces

 1. 17 mei 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 24 mei 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 31 mei 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 22 juni 2023 te 14.00 uur. 

 4. 22 juni 2023

  Wet drempelverlaging omgang grootouders (36364)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 19 december 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 20 december 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 12 juni 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek om de drempel te verlagen voor grootouders om tot omgang te kunnen verzoeken (Wet drempelverlaging omgang grootouders) (36364) 1TK

  Plenair debat (overig)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 9. 12 juni 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek om de drempel te verlagen voor grootouders om tot omgang te kunnen verzoeken (Wet drempelverlaging omgang grootouders) (36364) voortzetting

  Plenair debat (overig)

  Besluit: Behandeld. 

 10. 25 juni 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 11. 25 juni 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten