Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Met dit wetsvoorstel wordt een nieuwe, belangrijke stap gezet in de stelselherziening van het omgevingsrecht. Deze stelselherziening is begonnen met de totstandkoming van de Omgevingswet. Het wetsvoorstel regelt de integratie in de Omgevingswet van een aantal instrumenten van grondbeleid, te weten voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en kavelruil in het landelijk gebied. Deze zijn nu geregeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet en de Wet inrichting landelijk gebied. Daarnaast maakt het toepassing van de privaatrechtelijke faciliteit van kavelruil ook mogelijk in het stedelijk gebied. Ook bevat het wetsvoorstel een verdere aanpassing van de regeling voor grondexploitatie in de Omgevingswet tot een regeling voor kostenverhaal die ook toepasbaar is bij organische gebiedsontwikkeling.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 94
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
D66 19
CDA 19
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
SGP 3
DENK 3
Voor
PVV 20
GroenLinks 14
SP 14
PvdD 4
Van Kooten-Arissen 1
Niet deelgenomen
FVD 2
Van Haga 1

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:10 - 14:30

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:10

Bekijk via Debat Gemist

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:05 - 15:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:05 - 15:10

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:45 - 15:00

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 19:15 - 22:54

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling (voorzien in week 39).

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Reeds betrokken bij de inbreng verslag (wetsvoorstel) op 4 april 2019.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 maart 2019.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 1 februari 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 5 februari 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 14 februari 2019

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 4. 21 maart 2019

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet) (TK 35133) (Wordt verplaatst)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 26 maart 2019

  Technische briefing inzake de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (TK35133) door ambtenaren van het ministerie BZK

  Technische briefing

 6. 4 april 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 7. 4 april 2019

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet) (TK 35133)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 8. 6 juni 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 9. 11 juni 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 5 september 2019

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 11. 8 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35133)

  Plenair debat (wetgeving)

 12. 9 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 10 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 15 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 15. 16 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over moties ingediend bij het debat over de Europese top)

  Stemmingen

 16. 16 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 17 oktober 2019

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 18. 17 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over de moties ingediend bij het debat over de Turkse inval in Syrië en de eindstemming over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

  Stemmingen

Documenten

Naar boven