Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel Ellemeet en Van der Staaij. Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein.

De voorwaarden voor de inkoop van lokale zorg in het sociaal domein zijn de laatste jaren veranderd. Europese wetgeving verplicht gemeenten tegenwoordig om de inkoop van van diensten en zorg boven een bedrag van 750.000 euro aan te besteden. Volgens de initiatiefnemers wordt dit door zowel gemeenten als aanbieders als zeer onwenselijk ervaren. Het voorliggende wetsvoorstel voorziet in een wijziging van de Aanbestedingswet 2012 waardoor gemeenten niet meer verplicht zijn aan te besteden in het sociale domein.

Activiteiten

03 apr 2019
18 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop afwachten alvorens tot het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel over te gaan.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

05 dec 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
18 dec 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
03 apr 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 apr 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 apr 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien