Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan over de definitie van “vaste beloning” in de Wet op het financieel toezicht en toezicht van de minister op de beloning van bankiers

Omdat, volgens de initiatiefnemers, financiële ondernemingen proberen de regels uit de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen van 2015 te omzeilen en daarbij handelen tegen de geest van de wet stellen zij twee veranderingen voor.
Ten eerste moet de vaste beloning van bestuurders ook werkelijk vast zijn en niet mede bestaan uit "aandelen in de onderneming of andere financiële instrumenten waarvan de waarde mede afhankelijk is van de waardestijging van aandelen in de onderneming of daaraan gekoppelde uitkeringen".
Ten tweede moet de minister van Financiën van tevoren instemmen met plannen om de beloning van bestuurders van financiële ondernemingen te veranderen. Bij zijn oordeel moet de minister rekening houden met de Code Banken waarin staat dat banken “een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid” moeten voeren, waarbij “rekening wordt gehouden met (…) het maatschappelijk draagvlak”. De regels moeten gelden voor de vijf grote Nederlandse banken die volgens de normen van de Europese Centrale Bank 'systeemrelevant' zijn.

Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
PVV 20
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
FvD 2
Tegen
VVD 33
CDA 19
D66 19
ChristenUnie 5
SGP 3

Activiteiten

14 mei 2019
24 apr 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank) (34906) (voortzetting)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:45 - 13:00

Debat terugkijken
26 mrt 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank) (34906) (1e termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

16:00 - 17:30

Debat terugkijken
21 feb 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:05 - 13:15

19 feb 2019
12 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 11 oktober 2018 om 14.00 uur.

15:30 - 17:00

29 mrt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is ontvangen.

11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

15 mrt 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
29 mrt 2018

Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkende dag en tijdstip)

Procedurevergadering
12 sep 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
11 okt 2018

Voorstel van wet van de leden Snels c.s. over beloningen van bestuurders van systeemrelevante banken

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
19 feb 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 feb 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
21 feb 2019

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 mrt 2019

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank) (34906) (1e termijn Kamer)

Plenair debat
24 apr 2019

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank) (34906) (voortzetting)

Plenair debat
14 mei 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

22 mrt 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten