Gang

Wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Dit wetsvoorstel wijzigt Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2121 over grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen. Met dit voorstel wordt het voor vennootschappen gemakkelijker om grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen te verrichten, terwijl de rechten van belanghebbenden (zoals aandeelhouders, schuldeisers en werknemers) worden versterkt. Zo kan een vennootschap via een grensoverschrijdende omzetting haar rechtsvorm naar het recht van een lidstaat van de EU of de Europese Economische Ruimte (EER) veranderen in een vergelijkbare rechtsvorm naar het recht van een andere lidstaat zonder haar rechtspersoonlijkheid te verliezen.

Activiteiten

Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:16

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:04 - 14:05

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 januari 2023.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 16:44 - 16:45

Wetgevingsproces

 1. 5 december 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 8 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 21 december 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 januari 2023.  

 4. 26 januari 2023

  Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (36267)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 17 mei 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 6. 24 mei 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 1 juni 2023

  Plenaire vergadering: Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (36267)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten