Wetsvoorstel

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor 2022. Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Activiteiten

30 nov 2021
Stemmingen

15:00 - 15:45

23 nov 2021
23 nov 2021
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

19:15 - 21:42

17 nov 2021
11 nov 2021
Procedurevergadering

13:30 - 14:15

Debat terugkijken
26 okt 2021
12 okt 2021
30 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: 1. Inbrengtermijn voor feitelijke vragen reeds vastgesteld op dinsdag 26 oktober 14.00 uur. De minister is verzocht zijn antwoorden uiterlijk vrijdag 12 november aan de Kamer te sturen. 2. De commissie besluit geen wetgevingsoverleg te houden en geen rapporteurs aan te stellen.

13:30 - 14:15

Debat terugkijken
22 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:41 - 15:55

21 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

15:06 - 15:07

Wetgevingsproces

21 sep 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
21 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 sep 2021

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
12 okt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 okt 2021

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
26 okt 2021

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Inbreng feitelijke vragen
26 okt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 okt 2021

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
11 nov 2021

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
17 nov 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 nov 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 nov 2021

Plenaire vergadering: Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35925-XVII) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
24 nov 2021

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
25 nov 2021

Plenaire vergadering: Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35925-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
30 nov 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

19 nov 2021
Download Sprekerslijst
25 nov 2021
Download Sprekerslijst
Alle documenten