Wetsvoorstel

Begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2022

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Activiteiten

06 dec 2021
Wetgevingsoverleg

OCW-begroting, onderdeel Emancipatie

11:00 - 17:00

29 nov 2021
Wetgevingsoverleg

OCW-begroting, onderdeel Media

11:00 - 17:00

22 nov 2021
Wetgevingsoverleg

OCW-begroting, onderdeel Cultuur

11:00 - 17:00

14 okt 2021
07 okt 2021
Procedurevergadering

Besluit: In de procedurevergadering van 8 september jl. heeft de volgende besluitvorming al plaatsgevonden: Inbrengtermijnen voor feitelijke vragen 14 oktober te 10.00 uur; Antwoord regering vrijdag 5 november; Plenaire begrotingsbehandeling in de week van 16 november a.s.;wgo cultuur is gepland op 22 november van 11.00 -17.00 uur; wgo media op 29 november van 11.00-17.00 uur. wgo emancipatie 6 december van 11.00-17.00 uur; Gezien de te verwachten beleidsluwe begroting OCW 2022, is er geen behoefte aan een begrotingsonderzoek. Begrotingsbrief van de Algemene Rekenkamer afwachten en dan beslissen of een technische briefing gewenst is.

10:15 - 11:30

05 okt 2021
28 sep 2021
22 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:41 - 15:55

21 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:06 - 15:07

Wetgevingsproces

21 sep 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
21 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 okt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 okt 2021

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
14 okt 2021

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

Inbreng feitelijke vragen
14 okt 2021

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 nov 2021

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Week 46

Plenaire vergadering: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

Plenair debat (wetgeving)
22 nov 2021

OCW-begroting, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
29 nov 2021

OCW-begroting, onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
06 dec 2021

OCW-begroting, onderdeel Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Meer zien

Documenten

Alle documenten