Wetsvoorstel

Wijziging van de begroting van het Deltafonds voor het jaar 2021 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten van het Deltafonds voor het jaar 2021. De wijziging houdt verband met de voorjaarsnota.

Activiteiten

09 jun 2021
Procedurevergadering

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds door de Kamer vastgesteld op 10 juni 2021.

10:15 - 11:15

01 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

31 mei 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
01 jun 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 jun 2021

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
10 jun 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen