Wetsvoorstel

Begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

Activiteiten

17 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:45 - 14:50

15 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:15 - 15:20

Wetgevingsproces

15 sep 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
15 sep 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 sep 2020

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
24 sep 2020

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (TK 35570-VII)

Inbreng feitelijke vragen
Meer zien