Wetsvoorstel

Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Dit wetsvoorstel biedt een basis voor gepaste maatregelen die de komende periode noodzakelijk kúnnen zijn om de epidemie van het coronavirus of een directe dreiging daarvan te bestrijden. Het dient als vervanging van noodverordeningen ter bestrijding van het coronavirus. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel aangesloten bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten crisissituaties van toepassing zijn.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 3
SGP 3
Tegen
PVV 20
SP 14
PvdD 4
DENK 3
FVD 2
Krol 1
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Uitgezonderd
Voordewind, J.S. (ChristenUnie)

Activiteiten

08 okt 2020
07 okt 2020
01 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:05

30 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, nog voor het herfstreces.

15:00 - 15:30

09 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Geagendeerd voor de inbreng voor het verslag op 20 augustus 2020.

15:30 - 17:00

03 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid

14:45 - 14:50

01 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:05 - 16:00

Wetgevingsproces

13 jul 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
14 jul 2020

Voorstel om de behandeling van de hedenmiddag ingediende Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526) over te dragen aan de commissie Justitie en Veiligheid

E-mailprocedure
15 jul 2020

Vaststellen inbrengdatum verslag wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Kamerstuk 35526)

E-mailprocedure
20 aug 2020

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
01 sep 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 sep 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 sep 2020

Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Rondetafelgesprek
09 sep 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
30 sep 2020

Extra-procedurevergadering

Procedurevergadering
01 okt 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 okt 2020

Plenaire vergadering: Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (35526) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
08 okt 2020

Plenaire vergadering: Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (35526) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
13 okt 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

28 jul 2020
Download Reactie KNMG
28 jul 2020
Download Reactie Politie
02 okt 2020
Download Sprekerslijst
08 okt 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten