Wetsvoorstel

Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wetgevingsproces

20 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
20 mei 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 mei 2020

Procedures en brieven (per videoverbinding)

Procedurevergadering
28 mei 2020

Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 -35470 -XV-1

Inbreng feitelijke vragen
Meer zien

Documenten

Alle documenten