Wetsvoorstel Slotwet Gemeentefonds 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Gemeentefonds over 2019 opgenomen.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 12:30 - 12:31

Wetgevingsoverleg

WGO Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2019 TK 35470 Hfst. I de Koning, Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 16:30 - 19:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet 2019.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:25 - 15:30

Wetgevingsproces

 1. 20 mei 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 mei 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 28 mei 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 28 mei 2020

  Slotwet Gemeentefonds 2019 (TK 35470-B)

  Inbreng feitelijke vragen

 5. 28 mei 2020

  Jaarverslag Gemeentefonds 2019 (TK 35470-B-1)

  Inbreng feitelijke vragen

 6. 28 mei 2020

  ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Gemeentefonds (TK 35470-B-2) (vragen aan de regering)

  Inbreng feitelijke vragen

 7. 28 mei 2020

  ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Gemeentefonds (TK 35470-B-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

  Inbreng feitelijke vragen

 8. 11 juni 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

 9. 16 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 23 juni 2020

  WGO Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2019 TK 35470 Hfst. I de Koning, Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds

  Wetgevingsoverleg

 11. 25 juni 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 30 juni 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 13. 7 september 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten

Naar boven