Wetsvoorstel

Begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Activiteiten

17 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

15:15 - 15:20

18 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:20 - 14:30

24 sep 2019
02 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek op 9 oktober 2019.  Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 11 november 2019, voor wat betreft de wateronderdelen.  Agenderen voor de plenaire begrotingsbehandeling in de week van 15 oktober 2019.

10:15 - 11:15

03 okt 2019
16 okt 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35300-XII) (eerste termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

14:30 - 18:15

Debat terugkijken
17 okt 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35300-XII) (voortzetting)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:16 - 17:00

Debat terugkijken

Wetgevingsproces

17 sep 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
17 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 sep 2019

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Inbreng feitelijke vragen
24 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 okt 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
03 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 okt 2019

Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg
15 okt 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
16 okt 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
16 okt 2019

Plenaire vergadering: Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35300-XII) (eerste termijn Kamer)

Plenair debat
17 okt 2019

Plenaire vergadering: Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35300-XII) (voortzetting)

Plenair debat
11 nov 2019

Water

Wetgevingsoverleg
16 jan 2020

Toezicht en handhaving

Algemeen overleg
Meer zien

Documenten

11 okt 2019
Download Sprekerslijst
17 okt 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten