Wetsvoorstel

Wijziging van de begroting 2019 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

Activiteiten

11 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Betrokken bij het debat over de Voorjaarsnota.

12:00 - 13:00

05 sep 2019
04 jul 2019
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

13:26 - 14:10

Debat terugkijken
02 jul 2019
05 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 11 juni 2019.

10:15 - 11:15

04 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:50 - 16:15

Wetgevingsproces

29 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
04 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 jun 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over alle punten van 2 en 3 juli)

Stemmingen
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 sep 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
12 sep 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien