Wetsvoorstel

Wijziging van de begroting van het Ministerie van Defensie 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Defensie. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

04 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:50 - 16:15

06 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen op 11 juni 2019.  Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de Voorjaarsnota en de daarmee samenhangende suppletoire begrotingen.

14:15 - 15:00

26 jun 2019
04 jul 2019
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

13:26 - 14:10

Debat terugkijken
04 jul 2019

Wetgevingsproces

29 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
04 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 jun 2019

Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
Meer zien

Documenten

Alle documenten