Wetsvoorstel

Wijziging van de begroting van het Ministerie van Defensie 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Defensie. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.

Activiteiten

04 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:50 - 16:15

06 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen op 11 juni 2019.  Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de Voorjaarsnota en de daarmee samenhangende suppletoire begrotingen.

14:15 - 15:00

11 jun 2019