Wetsvoorstel

Wijziging van de begroting voor 2019 van het Deltafonds (J) (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Deltafonds (J). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

04 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:50 - 16:15

05 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 11 juni 2019.

10:15 - 11:15

04 jul 2019
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

13:26 - 14:10

Debat terugkijken
05 sep 2019

Wetgevingsproces

29 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
04 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 jun 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over alle punten van 2 en 3 juli)

Stemmingen
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 sep 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
12 sep 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien