Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 behorende bij de begroting van de Koning (I). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

04 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:50 - 16:15

06 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op dinsdag 11 juni 2019 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

04 jul 2019
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

13:26 - 14:10

Debat terugkijken
04 sep 2019

Wetgevingsproces

29 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
04 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35120-I)

Inbreng feitelijke vragen
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over alle punten van 2 en 3 juli)

Stemmingen
04 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien