Wetsvoorstel

Wijziging van de begroting 2019 van het Infrastructuurfonds (A) (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Infrastructuurfonds (A). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

Activiteiten

04 jul 2019
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

13:26 - 14:10

Debat terugkijken
05 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 11 juni 2019.

10:15 - 11:15

04 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:50 - 16:15

Wetgevingsproces

29 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
04 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 jun 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over alle punten van 2 en 3 juli)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten