Wetsvoorstel

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 2018 opgenomen.

Activiteiten

15 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:10 - 14:15

22 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Het wetgevingsoverleg over de Slotwet en het Jaarverslag 2018 is gepland op woensdag 26 juni a.s. van 10.00 tot 12.30 uur.

10:15 - 11:15

23 mei 2019
29 mei 2019
Technische briefing

Algemene Rekenkamer over haar rapport bij de verantwoordingsstukken

11:30 - 12:30

26 jun 2019
Wetgevingsoverleg

Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2018, het Jaarverslag 2018 en de Staat van het Onderwijs 2018-2019

10:00 - 12:30

Wetgevingsproces

15 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
15 mei 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mei 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
23 mei 2019

Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018, vragen aan regering (R: aan regering)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

Inbreng feitelijke vragen
29 mei 2019

Algemene Rekenkamer over haar rapport bij de verantwoordingsstukken

Technische briefing
26 jun 2019

Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2018, het Jaarverslag 2018 en de Staat van het Onderwijs 2018-2019

Wetgevingsoverleg
Meer zien

Documenten

Alle documenten