Wetsvoorstel

Slotwet van de Koning 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de Koning over 2018 opgenomen.

Activiteiten

29 okt 2019
04 jul 2019
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

02:25 - 03:50

26 jun 2019
Wetgevingsoverleg

Jaarverslag 2018 ministerie Financiën en Nationale Schuld en Slotwet 2018

19:00 - 21:30

20 jun 2019
Wetgevingsoverleg

Behandeling van de jaarverslagen/ slotwetten betreffende het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) voor het jaar 2018

14:00 - 17:00

Debat terugkijken
20 jun 2019
Wetgevingsoverleg

Jaarverslag en Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties

10:30 - 13:00

Debat terugkijken
19 jun 2019
11 jun 2019
06 jun 2019
05 jun 2019
16 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 23 mei 2019 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

15 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:10 - 14:15

Wetgevingsproces

15 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
15 mei 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 mei 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
23 mei 2019

Jaarverslag ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018 (IX)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018 (35200-IIB-1)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (IV)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Jaarverslag van de Koning 2018 (35200-I-1)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Slotwet Staten-Generaal 2018 (35200-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de Staten-Generaal (IIA) (35200-IIA-2)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) over 2018

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018 (35200-III-1)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) (35200-III-2)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Slotwet van de Koning 2018 (35200-I)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de Koning (I) (35200-I-2)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Jaarverslag Staten-Generaal 2018 (35200-IIA-1)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Verantwoordingsonderzoek 2018 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018 (35200-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) (35200-IIB-2)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018 (35200-III)

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Verantwoordingsonderzoek 2018 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen gesteld aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
05 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 jun 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
06 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan het afscheid: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 jun 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
20 jun 2019

Jaarverslag en Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties

Wetgevingsoverleg
20 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 jun 2019

Behandeling van de jaarverslagen/ slotwetten betreffende het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) voor het jaar 2018

Wetgevingsoverleg
25 jun 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
26 jun 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jun 2019

Jaarverslag 2018 ministerie Financiën en Nationale Schuld en Slotwet 2018

Wetgevingsoverleg
27 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
11 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 okt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
31 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan het afscheid: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jan 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 jan 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 mrt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten