Wetsvoorstel

Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (T

Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216)

Activiteiten

19 feb 2019
21 feb 2019
Procedurevergadering

12:30 - 13:15

26 feb 2019
14 mrt 2019
Procedurevergadering

12:30 - 13:15

14 mrt 2019
02 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:30 - 16:15

11 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 23 april 2019 om 16.00 uur.

12:30 - 13:15

Wetgevingsproces

29 mrt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
19 feb 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 feb 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
26 feb 2019

Verdrag tussen VS en Nederland inzake status personeel VS in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Inbreng feitelijke vragen
14 mrt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
14 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 mrt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
02 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 apr 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 apr 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
23 apr 2019

Verdrag inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
04 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten