Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Deltafonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

04 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

16:30 - 16:45

05 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds door het Presidium vastgesteld op donderdag 6 december 2018.

10:15 - 11:15

06 dec 2018
Inbreng feitelijke vragen

Besluit: Blanco verslag uitbrengen aangezien er geen inbreng is geleverd door de fracties.

14:00 - 14:00

20 dec 2018
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

14:20 - 15:10

Debat terugkijken

Wetgevingsproces

30 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 dec 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 dec 2018

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
06 dec 2018

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (samenhangend met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
20 dec 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 18 en 19 december, behoudens de Klimaatwet)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten