Wetsvoorstel

Goedkeuring van het Verdrag inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee

Voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee. Het Verdrag wordt ook wel de «Rotterdam Rules» genoemd mede omdat de ondertekeningsceremonie in Rotterdam plaats vond. Het voornaamste doel van het Verdrag is het moderniseren en uniformeren van de bestaande verdragen inzake goederenvervoer over zee.
De modernisering zorgt ervoor dat de regels voor goederenvervoer over zee aansluiten bij de huidige tijd. Zo houdt het Verdrag rekening met containervervoer en is het mogelijk om gebruik te maken van een elektronisch vervoerbestand. Dit alles bevordert het internationale zeevervoer.
Uniformiteit zorgt ervoor dat er minder risico’s verbonden zijn aan het sluiten van internationale vervoerovereenkomsten, omdat voor elke staat, die partij is bij het Verdrag, dezelfde regels gelden en deze van te voren bekend zijn. Ook leidt uniformiteit tot efficiënter goederenvervoer over zee doordat iedereen dezelfde regels toepast, wat zal leiden tot een verlaging van de vervoerskosten. Het Verdrag zorgt voor voordelen voor Nederland en in het bijzonder de Nederlandse havens.
Het Verdrag vervangt de Hague Rules, de Hague Visby Rules en de Hamburg Rules. Voor Nederland betekent dit dat de Hague Visby Rules worden opgezegd.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

04 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:05 - 16:15

12 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 oktober 2018.

14:30 - 16:00

05 jun 2019
05 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 14:00

Wetgevingsproces

11 jul 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
11 okt 2018

Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42) (Kamerstuk 34992-(R2106))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jun 2019

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42) (34992)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten