Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

31 mei 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:35 - 14:10

14 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengtermijn voor feitelijke vragen reeds vastgesteld op dinsdag 12 juni 2018 14.00 uur.

13:15 - 14:00

05 jul 2018
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

14:20 - 15:05

Debat terugkijken

Wetgevingsproces

30 mei 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
31 mei 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 jun 2018

Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
14 jun 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 jul 2018

Plenaire vergadering: AANVANG MIDDAGVERGADERING: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 3 en 4 juli)

Stemmingen
Meer zien