Wetsvoorstel

Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 2017 opgenomen.

Activiteiten

16 mei 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:30 - 14:35

22 mei 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 24 mei 2018 om 14.00 uur.

16:30 - 17:30

06 jun 2018
07 jun 2018
26 jun 2018
Wetgevingsoverleg

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2017

17:00 - 19:00

Wetgevingsproces

16 mei 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
16 mei 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mei 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
24 mei 2018

Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 - 34950-XV

Inbreng feitelijke vragen
24 mei 2018

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 34950-XV-2-ARK - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK)

Inbreng feitelijke vragen
24 mei 2018

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 34950-XV-2-REG - vragen aan Regering (REG)

Inbreng feitelijke vragen
06 jun 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 jun 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 jun 2018

ARK - Jaarverslag SZW 2017

Technische briefing
19 jun 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
26 jun 2018

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2017

Wetgevingsoverleg
Meer zien

Documenten

Alle documenten