Wetsvoorstel

Goedkeuring van het Multilateraal Verdrag voor aanpassing van belastingverdragen

Dit verdrag maakt het mogelijk om belastingverdragen tussen landen aan te passen, zonder dat er nieuwe onderhandelingen nodig zijn. Dat kan omdat de regels in het Multilateraal Verdrag voorrang hebben op bepalingen in de belastingverdragen. Het Multilateraal Verdrag is ontstaan in een project tegen belastingontwijking van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), het BEPS-project (base erosion and profit shifting, ofwel winstverschuiving en uitholling van belastinggrondslagen).
Landen moeten hun belastingverdragen aanmelden bij de OESO en mogen een voorbehoud maken bij sommige regels. Nederland en Curaçao doen mee aan het verdrag, maar hebben op enkele punten een voorlopig voorbehoud gemaakt. Nederland heeft verder niet al zijn belastingverdragen aangemeld bij de OESO. De verdragen waarover nog onderhandeld wordt blijven er voorlopig buiten.

Activiteiten

21 dec 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

13:50 - 14:00

24 jan 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 6 maart 2018 te 14.00 uur.

15:30 - 16:30

25 jan 2018
Technische briefing

Besloten technische briefing Multilateraal Verdrag belastingverdragen

Besluit: Behandeld.

13:30 - 14:30

05 jul 2018
05 jul 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:05 - 15:15

12 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel is op 5 juli 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.

15:30 - 17:00

Week 05
Plenair debat

Plenaire vergadering: Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) (34853-R2096)

Wetgevingsproces

19 dec 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
21 dec 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 jan 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
25 jan 2018

Besloten technische briefing Multilateraal Verdrag belastingverdragen

Technische briefing
06 mrt 2018

Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 jul 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
05 jul 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
28 jan 2019

Plenaire vergadering: Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) (34853-R2096)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten