Begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Activiteiten

20 sep 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

14:05 - 14:15

10 okt 2017
Procedurevergadering

Besluit: Feitelijke vragen gesteld op woensdag 27 september 2017. De bewindspersonen zijn verzocht die vragen uiterlijk op woensdag 18 oktober 2017 te beantwoorden.  Het plenaire debat over de begrotingen Infrastructuur en Milieu en Infrastructuurfonds zal plaatsvinden op een nog door de Kamer te bepalen datum.  Agenderen voor wetgevingsoverleg Water d.d. 27 november 2017, voor wat betreft de wateronderdelen.

17:00 - 18:00

15 nov 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV), exclusief Kustwacht Caribisch NL (34 775-VII)** (1e termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

10:15 - 13:45

Debat terugkijken
16 nov 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV), exclusief Kustwacht Caribisch NL (34 775-VII)** (voortzetting)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandelen (onderdeel Ruimtelijke Ordening)

12:00 - 19:15

22 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor plenaire behandeling in de week van 28 november 2017.

10:15 - 11:15

28 nov 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Infrastructuur en Waterstaat (34 775-XII) incl. Infrastructuurfonds (A) en Elektrisch Vervoer uit de begroting EZK/LNV (XIII), exclusief Klimaat en Ruimte (1e termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

15:50 - 19:34

Debat terugkijken
29 nov 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Infrastructuur en Waterstaat (34 775-XII) incl. Infrastructuurfonds (A) en Elektrisch Vervoer uit de begroting EZK/LNV (XIII), exclusief Klimaat en Ruimte (voortzetting)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

19:00 - 00:40

Debat terugkijken
07 dec 2017
13 dec 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Economie en Klimaat) (inclusief Klimaat uit de begroting I&W en exclusief Elektrisch vervoer en Digitale overheid) (eerste termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

17:30 - 23:00

Debat terugkijken
14 dec 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Economie en Klimaat) (inclusief Klimaat uit de begroting I&W en exclusief Elektrisch vervoer en Digitale overheid) (voortzetting)

Besluit: Behandelen (Begrotingsonderdeel Klimaat)

19:15 - 23:00

Wetgevingsproces

19 sep 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
20 sep 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 sep 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 sep 2017

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2018

Inbreng feitelijke vragen
10 okt 2017

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
15 nov 2017

Plenaire vergadering: Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV), exclusief Kustwacht Caribisch NL (34 775-VII)** (1e termijn Kamer)

Plenair debat
16 nov 2017

Plenaire vergadering: Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV), exclusief Kustwacht Caribisch NL (34 775-VII)** (voortzetting)

Plenair debat
22 nov 2017

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
27 nov 2017

Water

Wetgevingsoverleg
28 nov 2017

Plenaire vergadering: Begroting Infrastructuur en Waterstaat (34 775-XII) incl. Infrastructuurfonds (A) en Elektrisch Vervoer uit de begroting EZK/LNV (XIII), exclusief Klimaat en Ruimte (1e termijn Kamer)

Plenair debat
29 nov 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 nov 2017

Plenaire vergadering: Begroting Infrastructuur en Waterstaat (34 775-XII) incl. Infrastructuurfonds (A) en Elektrisch Vervoer uit de begroting EZK/LNV (XIII), exclusief Klimaat en Ruimte (voortzetting)

Plenair debat
05 dec 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
06 dec 2017

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
07 dec 2017

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 dec 2017

MIRT

Notaoverleg
13 dec 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 dec 2017

Plenaire vergadering: Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Economie en Klimaat) (inclusief Klimaat uit de begroting I&W en exclusief Elektrisch vervoer en Digitale overheid) (eerste termijn Kamer)

Plenair debat
14 dec 2017

Plenaire vergadering: Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Economie en Klimaat) (inclusief Klimaat uit de begroting I&W en exclusief Elektrisch vervoer en Digitale overheid) (voortzetting)

Plenair debat
20 dec 2017

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
21 dec 2017

Plenaire vergadering: Einde vergadering: (Stemmingen over alle begrotingen en agendapunten van deze week)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten