Begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Activiteiten

20 sep 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

14:05 - 14:15

21 sep 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op donderdag 28 september 2017 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

15 nov 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV), exclusief Kustwacht Caribisch NL (34 775-VII)** (1e termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

10:15 - 13:45

Debat terugkijken
16 nov 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV), exclusief Kustwacht Caribisch NL (34 775-VII)** (voortzetting)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

12:00 - 19:15

Wetgevingsproces

19 sep 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
20 sep 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 sep 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
28 sep 2017

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (TK 34775-VII)

Inbreng feitelijke vragen
10 okt 2017

ICT-beleid inzake de ontwerpbegrotingen BZK 2018

Technische briefing
24 okt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 okt 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
02 nov 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 nov 2017

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 nov 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 nov 2017

Plenaire vergadering: Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV), exclusief Kustwacht Caribisch NL (34 775-VII)** (1e termijn Kamer)

Plenair debat
16 nov 2017

Plenaire vergadering: Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV), exclusief Kustwacht Caribisch NL (34 775-VII)** (voortzetting)

Plenair debat
16 nov 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 nov 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
23 nov 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
05 dec 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 dec 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 dec 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
13 dec 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 dec 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten