Begroting van het ministerie van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van Koninkrijksrelaties en van het BES-fonds voor 2018. Via het BES-fonds wordt bewerkstelligd dat de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba middelen krijgen toebedeeld om de tussen het Rijk en de eilanden overeengekomen taakverdeling van de eilanden naar behoren uit te voeren.

Activiteiten

20 sep 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

14:05 - 14:15

26 sep 2017
27 sep 2017
07 nov 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Koninkrijksrelaties (IV) (1e termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

15:30 - 17:30

21 dec 2017
28 mrt 2018
Gesprek

Cft Curaçao en Sint Maarten/Cft BES-eilanden/CAft

10:00 - 11:00

Wetgevingsproces

19 sep 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
20 sep 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 sep 2017

Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties (verzet naar 21 september 2017)

Algemeen overleg
26 sep 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 sep 2017

Procedurevergadering

Procedurevergadering
27 sep 2017

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018

Inbreng feitelijke vragen
28 sep 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 okt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
31 okt 2017

Procedurevergadering

Procedurevergadering
07 nov 2017

Plenaire vergadering: Begroting Koninkrijksrelaties (IV) (1e termijn Kamer)

Plenair debat
08 nov 2017

Plenaire vergadering: Begroting Koninkrijksrelaties (IV) (voortzetting)

Plenair debat
14 nov 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
28 nov 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 nov 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 dec 2017

Procedurevergadering

Procedurevergadering
13 dec 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 dec 2017

Plenaire vergadering: Einde vergadering: (Stemmingen over alle begrotingen en agendapunten van deze week)

Stemmingen
21 dec 2017

Financiële aspecten van de wederopbouw Bovenwindse eilanden

Technische briefing
28 mrt 2018

Cft Curaçao en Sint Maarten/Cft BES-eilanden/CAft

Gesprek
Meer zien

Documenten

14 nov 2017
Stemmingen
Alle documenten