Begroting van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Activiteiten

20 sep 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Algemene Zaken

14:05 - 14:15

21 sep 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op donderdag 28 september 2017 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

23 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: Is reeds aangemeld voor plenaire behandeling op een nog nader te bepalen tijdstip na 30 november 2017.

11:30 - 12:30

19 dec 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Koning (I) + Algemene Zaken (IIIA t/m C)

16:15 - 20:30

21 dec 2017
Stemmingen

23:59

Wetgevingsproces

19 sep 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
20 sep 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 sep 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
28 sep 2017

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (TK 34775-III)

Inbreng feitelijke vragen
24 okt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 okt 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
23 nov 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
19 dec 2017

Plenaire vergadering: Begroting Koning (I) + Algemene Zaken (IIIA t/m C)

Plenair debat
21 dec 2017

Plenaire vergadering: Einde vergadering: (Stemmingen over alle begrotingen en agendapunten van deze week)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten