Initiatiefvoorstel-De Graaf, Fritsma en Wilders Wet administratieve detentie

Dit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden De Graaf, Fritsma en Wilders (allen PVV) is bedoeld om via een bestuurlijke maatregel administratieve detentie wettelijk mogelijk te maken voor terroristen en andere personen die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid zoals jihadisten en sympathisanten van de jihad. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kan op voorstel van de AIVD aan een persoon een vrijheidsontnemende maatregel opleggen ter bescherming van de nationale veiligheid.

Activiteiten

29 jun 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zal zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemers.

Documenten

Alle documenten