Wet accreditatie op maat

Doel van het wetsvoorstel is te bewerkstellingen dat instellingen voor hoger onderwijs meer vertrouwen en minder lasten ervaren bij de accreditatieprocedure. Zo vervalt accreditatie niet meer automatisch na zes jaar. Daarnaast wordt geregeld dat er in de accreditatieprocedure een scherper onderscheid wordt gehanteerd tussen activiteiten die gericht zijn op de externe verantwoording over kwaliteit enerzijds en activiteiten die onderwijsverbetering stimuleren anderzijds. Daarmee wordt beoogd dat docenten de regelmatige opleidingsvisitaties en de Voorbereidingen daarop als een meer betekenisvolle activiteit ervaren. Zij krijgen meer eigenaarschap over de onderwijskwaliteit en kwaliteitsverbetering.Verder wordt in dit wetsvoorstel geregeld dat studenten een grotere rol krijgen bij de visitaties, bijvoorbeeld door versterking van de positie van de opleidingscommissie en door invoering van een studentenpanel mogelijk te maken.

Activiteiten

13 jun 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:30 - 15:45

15 jun 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

10:00 - 11:00

28 jun 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 september 2017 om 10.00 uur.

15:00 - 16:00

16 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aangekondigde nadere informatie van de onderwijsinspectie afwachten. Nagaan wanneer deze te verwachten is.

10:15 - 12:00

Wetgevingsproces

07 jun 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
13 jun 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 jun 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
28 jun 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 sep 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 sep 2017

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 sep 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
21 sep 2017

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
16 nov 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten