Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Jetten (D66) beoogt de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te halen. Hiemee krijgt de wetgever de vrijheid de aanstellingswijze vast te stellen. Met de bekendmaking van de wet van 24 juni 2015, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (zie dossier 33.239) is de eerste lezing van dit Grondwetsvoorstel afgerond. Het onderhavige voorstel bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een verklaringswet (overwegingswet) – en ontbinding van deTweede Kamer – een tweede lezing van het Grondwetsvoorstel plaatsvindt. Als de eerste lezing als initiatiefwetsvoorstel aanhangig is gemaakt  – zoals in dit geval – is het sinds de jaren 70 van de vorige eeuw gebruikelijk dat ook het wetsvoorstel in tweede lezing door één of meer leden van de Tweede Kamer in procedure wordt gebracht. Met het oog hierop is het onderhavige wetsvoorstel aanhangig gemaakt.

Activiteiten

11 mei 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het Advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

27 jun 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:30 - 15:45

06 jul 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 september 2017 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

09 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

11:30 - 12:30

14 nov 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 15:45

11 dec 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (34 716)

Wetgevingsproces

04 mei 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
11 mei 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
27 jun 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jul 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
14 sep 2017

Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (TK 34716)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
09 nov 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
14 nov 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 dec 2017

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (34 716)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten