Verslagen

02 jul 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35493) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D29093

Verslagen

02 jul 2020

Cure (Voortzetting van notaoverleg 29 juni 2020) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D29186

Verslagen

01 jul 2020

Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM (35505) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D29094

Verslagen

01 jul 2020

Wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs (ongecorrigeerd stenogram)

2020D29095

Verslagen

01 jul 2020

Initiatiefnota 'Over een effectievere aanpak van antisemitisme' (ongecorrigeerd stenogram)

2020D29188

Verslagen

30 jun 2020

Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven (ongecorrigeerd stenogram)

2020D28864

Verslagen

30 jun 2020

Justitieketen (ongecorrigeerd stenogram)

2020D29187

Verslagen

29 jun 2020

Cure (eerste termijn Kamer) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D27720

Verslagen

29 jun 2020

Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en Nationale Schuld - inclusief het thema Begroten en verantwoorden (ongecorrigeerd stenogram)

2020D27584

Verslagen

29 jun 2020

Staat van de Europese Unie 2020 (ongecorrigeerd stenogram)

2020D27026

Verslagen

29 jun 2020

Inburgering (ongecorrigeerd stenogram)

2020D27553

Verslagen

29 jun 2020

Cultuur en corona II (ongecorrigeerd stenogram)

2020D27030

Verslagen

29 jun 2020

Consulaire Zaken (ongecorrigeerd stenogram)

2020D27020

Verslagen

25 jun 2020

Derde en vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake COVID-19 crisismaatregelen (ongecorrigeerd stenogram)

2020D27007

Verslagen

24 jun 2020

Toekomst van het geldstelsel (ongecorrigeerd stenogram)

2020D26003

Verslagen

23 jun 2020

WGO Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2019 TK 35470 Hfst. I de Koning, Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds (ongecorrigeerd stenogram)

2020D25879

Verslagen

22 jun 2020

Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (ongecorrigeerd stenogram)

2020D25480

Verslagen

22 jun 2020

Mensenrechtenrapportage (ongecorrigeerd stenogram)

2020D25478

Verslagen

22 jun 2020

Rechtshandhaving (ongecorrigeerd stenogram)

2020D25477

Verslagen

22 jun 2020

Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178) (ongecorrigeerd stenogram)

2020D25476

Verslagen

18 jun 2020

Luchtvaart en corona (ongecorrigeerd stenogram)

2020D25474

Verslagen

17 jun 2020

Sociaal minimum en Kinderrechten (ongecorrigeerd stenogram)

2020D24581

Verslagen

16 jun 2020

Jaarverslag en Slotwet 2019 (ongecorrigeerd stenogram)

2020D24553

Verslagen

15 jun 2020

Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19 (ongecorrigeerd stenogram)

2020D24028

Verslagen

15 jun 2020

Care (ongecorrigeerd stenogram)

2020D24033

Kies periode

tot Toepassen