143 resultaten gevonden voor ‘video’

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissieoverleggen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Plenaire verslagen

18 juni 2019
94e vergadering, dinsdag 18 juni 2019

een proportionele en billijke vergoeding voor video on demand ( 29838 , nr. 97 ). de motie-Kwint/Buitenweg over een proportionele en billijke vergoeding voor video on demand (29838, nr. 97) een proportionele en billijke vergoeding voor video on demand 29838 97 SP De heer Kwint Kwint Peter Kwint lid Tweede

Ongecorrigeerd

Plenaire verslagen

28 mei 2019
86e vergadering, dinsdag 28 mei 2019

CDA Mevrouw Van den Berg Berg van den Joba Berg van den lid Tweede Kamer Spreekbeurt - Van den Berg Woordvoerder - Van den Berg CDA Mevrouw Van den Berg Berg van den Joba Berg van den lid Tweede Kamer Mevrouw Van den Berg (CDA): Voorzitter. Zorg in de regio, in Lelystad, maar ook in Drenthe en West-Brabant,

Gecorrigeerd

Plenaire verslagen

4 april 2019
71e vergadering, donderdag 4 april 2019

analoge kabel, de kanalen NPO Plus en NPO Nieuws & Evenementen, de website npo3.nl, het Nieuwsfragmentenkanaal, interactieve servicemenu's op de digitale televisieplatforms, distributie van publieke content op drie lineaire mixkanalen video op mobiele platforms, Uitzending Gemist op bestelling, een

Gecorrigeerd

Plenaire verslagen

5 maart 2019
58e vergadering, dinsdag 5 maart 2019

35000-X-100 staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 21 februari 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Nadere reactie op verzoek commissie over het bericht "Drentse Defensiefotograaf legt misdragingen van Nederlandse mariniers in Tsjaad vast op video" - 35000-X-101 staatssecretaris van Defensie, B. Visser

Gecorrigeerd

Verslagen

14 feb 2019
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 februari 2019, over Rule of Law/ Rechtsstatelijkheid

newspapers a picture of a Hungarian policeman with migrants on the train tracks. It was a good Hungarian policeman treating migrants — sorry: refugees — like that. Then the video came up, which showed that the person, the guy himself pushed his wife and his child onto the tracks. Still, in the news

Indiener H.S. Veldman
voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Verslagen

24 jan 2019
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 januari 2019, over Leraren

beide voeten. Minister Van Engelshoven: Nu maakt de heer Beertema een karikatuur van wat ik gezegd heb. Ik heb juist tegen de heer Kwint gezegd: nee, dit is geen oplossing voor het lerarentekort. Ik heb alleen gezegd: onderwijs op afstand en via video, in het hoger onderwijs vaak heel gebruikelijk, hoeft

Indiener O.C. Tellegen
voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslagen

17 jan 2019
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 januari 2019, over Integrale aanpak veiligheid en integriteit (voortzetting)

19 december 2018 inzake reactie op verzoek commissie over het bericht "Drentse Defensiefotograaf legt misdragingen van Nederlandse mariniers in Tsjaad vast op video" (35000-X, nr. 80). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie

Indiener A. (Aukje) de Vries
voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Plenaire verslagen

15 januari 2019
40e vergadering, dinsdag 15 januari 2019

van Defensie in 2019 - 35000-X-79 minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 21 december 2018 Rondgezonden en gepubliceerd. Reactie op verzoek commissie over het bericht “Drentse Defensiefotograaf legt misdragingen van Nederlandse mariniers in Tsjaad vast op video” - 35000-X-80 staatssecretaris

Gecorrigeerd

Verslagen

19 dec 2018
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 december 2018, over Integrale aanpak veiligheid en integriteit

Defensie d.d. 19 december 2018 inzake reactie op verzoek commissie over het bericht "Drentse Defensiefotograaf legt misdragingen van Nederlandse mariniers in Tsjaad vast op video" (2018Z24272). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste

Indiener A. (Aukje) de Vries
voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Verslagen

03 dec 2018
OCW-begroting, onderdeel Media (ongecorrigeerd stenogram)

is het een publieke taak Stop met internet. Daar is geen enkele schaarste en de NPO concurreert nodeloos met het bedrijfsleven. Weggegooid geld, marktbederf. Dan video on demand: nu werkt de NPO samen met NLZIET. Tegelijkertijd concurreert de NPO daarmee in NPO Plus, de hobby van Martijn van Dam: weggesmeten

Plenaire verslagen

27 november 2018
28e vergadering, dinsdag 27 november 2018

voor zijn motie (29838, nr. 97) aan te houden. Daartoe wordt besloten. de motie-Kwint/Buitenweg over een proportionele en billijke vergoeding voor video on demand (29838, nr. 97) een proportionele en billijke vergoeding voor video on demand 29838 97 SP De heer Kwint Kwint Peter Kwint Lid Tweede Kamer

Gecorrigeerd

Plenaire verslagen

20 november 2018
25e vergadering, dinsdag 20 november 2018

Het kost veel tijd om een film te maken, dus de eerste films waar dit betrekking op heeft, verschijnen misschien in de komende tijd op de markt. De regeling heeft zich wat dat betreft dus ook nog niet bewezen, en ze heeft geen betrekking op oud werk. Maar het is niet zo dat er helemaal geen afspraken

Gecorrigeerd

Verslagen

05 nov 2018
WGO Materieel Defensie (ongecorrigeerd stenogram)

aanmeten van de kistjes bij nieuw op te komen lichtingen. Zij krijgen bij binnenkomst in het kledingmagazijn een bijna lasergestuurd onderzoek compleet met video voor het aanmeten van een gympie waar ze een of twee keer op trainen in een gecontroleerde omgeving. Lopen ze de hoek om bij die aanbieding,

Verslagen

17 okt 2018
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 oktober 2018, over Politie (ICT)

Boer is geweest. Dan ga ik eerst naar de vraag van mevrouw Buitenweg op welke wijze de minister camerabeelden breder gaat inzetten dan nu. Er loopt een onderzoek naar de bredere inzetbaarheid van camera's, streaming en video, bijvoorbeeld de bredere inzet van de ANPR — dat is de automatische nummerplaatherkenning

Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslagen

04 okt 2018
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 oktober 2018, over Auteursrecht

de geschillencommissie. Wil de minister de deelname van opdrachtgevers verplichtend opleggen Dat zorgt voor minder rechtszaken en een meer gelijkwaardige positie voor de maker. Zeker "minder rechtszaken en meer geschillencommissies" moet de minister toch als muziek in de oren klinken. Ook bij video on

Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslagen

04 okt 2018
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 oktober 2018, over Ouderenmishandeling

Ja, dan heb je natuurlijk helemaal niks aan een waarschuwingsregister. Ik ben daar verbolgen over, ik ben daar teleurgesteld over. Ik dacht echt dat dat een van de dingen was die we hadden geregeld. De hand gaat in de zak, geld wordt gestolen, ze worden gesnapt, het staat op video. Maar ja, de volgende

Indiener W.J.H. Lodders
voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslagen

27 sep 2018
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 27 september 2018, over Nederlandse steun aan gewapende Syrische oppositie

Samaan. She is an expert on Syria working for Amnesty International. An especially warm welcome to you, Ms Samaan, because you flew in from Beirut and have to go back tomorrow. So it is very special that you are able to speak with us in real life rather than by video link. I would like to invite you to

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Verslagen

06 sep 2018
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 september 2018, over Media algemeen en Journalistiek

Bosma (PVV): Verkoop Radio 2. Stop met FunX. Kijk eens naar al het amusement: Heel Holland Bakt, prachtig hoor, maar is dat een publieke taak Stop met internet. Kijk naar VOD, video on demand. Nu werkt de NPO samen in NLZIET en tegelijkertijd concurreert de NPO daarmee met NPO Plus, de hobby van Martijn

Indiener O.C. Tellegen
voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslagen

28 jun 2018
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2018, over Marokko

plekken in Marokko stonden mensen op. Deze protesten kenmerkten zich door het vreedzame karakter. Na afloop veegden demonstranten zelf het plein schoon. Ik heb vorig jaar in een video al aangegeven dat ik de roep van deze burgers legitiem vind. Ze willen namelijk een fatsoenlijk ziekenhuis, omdat er in

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Plenaire verslagen

6 juni 2018
90e vergadering, woensdag 6 juni 2018

Oekraïense autoriteiten daar verantwoordelijk voor zijn en dat de Nederlandse gesubsidieerde rechtsbijstand daar niet voor bedoeld is. Daar kan ik natuurlijk in mee gaan, maar tegelijkertijd zouden we toch moeten voorkomen dat financiële aspecten in de weg staan aan een via de video gevoerd proces.

Gecorrigeerd

Plenaire verslagen

5 juni 2018
89e vergadering, dinsdag 5 juni 2018

waarvan we op dit moment de reikwijdte en de consequenties, onder andere voor de vrijheid van meningsuiting en de academische vrijheid, niet kunnen overzien. Ikzelf denk aan het voorbeeld van een docente in Canada, die een video toonde waarin Jordan Peterson zich kritisch uitliet over al die alternatieve

Gecorrigeerd

Verslagen

16 mei 2018
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 mei 2018, over de Eurogroep/Ecofinraad

tegelijkertijd staat er "gedachtewisseling". Het is een belangrijk onderwerp, onder meer voor de toekomstbestendigheid van onze nationale media, commerciële media, kranten et cetera. Dan wordt er volgende week in een andere Europese Raad gesproken over een heffing op video on demand services. Dat gaat

Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslagen

19 apr 2018
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 19 april 2018, over de mogelijke gevolgen van brexit voor burgers, bedrijven, overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties

Dat is van het filmpje waarmee we wilden starten. Laten we dat meteen maar doen, om de effecten van de brexit op EU-burgers in het VK en in Nederland visueel te maken. (Vertoning van een video) De voorzitter: Dat is een korte inleiding, a short introduction. We have this discussion both in Dutch and in

Indiener M. Azmani
voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen