Verslagen

Zoekresultaten (800)

U zoekt in Kamerstukken, Verslagen

Verslagen

Reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland (ongecorrigeerd stenogram)

Reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 47 (2021-2022) van 30 mei 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden

2022D21991

Verslagen

Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM (ongecorrigeerd stenogram)

Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 46 (2021-2022) van 30 mei 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen:

2022D21995

Verslagen

Buitengewone Europese Raad d.d. 30-31 mei 2022 (ongecorrigeerd stenogram)

Buitengewone Europese Raad d.d. 30-31 mei 2022 (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 45 (2021-2022) van 23 mei 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Buitengewone

2022D20893

Verslagen

Initiatiefnota van de leden Agema en Wilders: “Zorg van Nationaal Belang. Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag” (35 766) (ongecorrigeerd stenogram)

Initiatiefnota van de leden Agema en Wilders: “Zorg van Nationaal Belang. Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag” (35 766) (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 43 (2021-2022) van 11 april 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen

2022D14568

Verslagen

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (ongecorrigeerd stenogram)

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 42 (2021-2022) van 11 april 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede

2022D14567

Verslagen

Hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid (ongecorrigeerd stenogram)

Hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 41 (2021-2022) van 11 april 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer,

2022D14554

Verslagen

Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten (ongecorrigeerd stenogram)

Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 40 (2021-2022) van 4 april 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede

2022D13385

Verslagen

Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak' (Kamerstuk 35581) (ongecorrigeerd stenogram)

Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak' (Kamerstuk 35581) (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 39 (2021-2022) van 28 maart 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd.

2022D12135

Verslagen

Initiatiefnota van het lid Van den Berg over ‘Naar minder ziekte en betere zorg: Ontzorg de zorg voor behoud van solidariteit’ (Kamerstuk 35738) (ongecorrigeerd stenogram)

Initiatiefnota van het lid Van den Berg over ‘Naar minder ziekte en betere zorg: Ontzorg de zorg voor behoud van solidariteit’ (Kamerstuk 35738) (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 37 (2021-2022) van 21 maart 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag

2022D11057

Verslagen

Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds) (ongecorrigeerd stenogram)

Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds) (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 38 (2021-2022) van 21 maart 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen:

2022D11055

Verslagen

Initiatiefnota van het lid Ploumen over “de noodzaak van gendersensitieve zorg – ongelijke behandeling is betere zorg” (Kamerstuk 35560) (ongecorrigeerd stenogram)

Initiatiefnota van het lid Ploumen over “de noodzaak van gendersensitieve zorg – ongelijke behandeling is betere zorg” (Kamerstuk 35560) (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 36 (2021-2022) van 14 maart 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet

2022D09813

Verslagen

Regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing) (ongecorrigeerd stenogram)

Regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing) (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 35 (2021-2022) van 14 maart 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag

2022D09814

Verslagen

Initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over "Nu investeren in de GGD" (TK 35758) (ongecorrigeerd stenogram)

Initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over "Nu investeren in de GGD" (TK 35758) (ongecorrigeerd stenogram). Tweede Kamer, Initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink "Nu investeren in de GGD" VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 7 februari 2022 overleg gevoerd met de

2022D04656

Verslagen

Innovatiewet Strafvordering (35869) (ongecorrigeerd stenogram)

Innovatiewet Strafvordering (35869) (ongecorrigeerd stenogram). Tweede Kamer, Innovatiewet Strafvordering (35869) VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 7 februari 2022 overleg gevoerd met de heer Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, en mevrouw Yeşilgöz-Zegerius, minister van

2022D04657

Verslagen

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten (TK 35949) (ongecorrigeerd stenogram)

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten (TK 35949) (ongecorrigeerd stenogram). Tweede Kamer, Wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten VERSLAG VAN EEN

2022D02309

Naar boven