Statenpassage

Brief regering : Reactie op de motie van het lid Bosman c.s. over bewapening voor de Reaper (Kamerstuk 35300-X-23)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B. Visser, staatssecretaris van Defensie