Statenpassage

Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 juni 2019, over jeugdhulp

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31839-634 Actieplan 'De best passende zorg voor kwetsbare jongeren'

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

32793-350 Motie van het lid Voordewind c.s. over kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XVI-81 Motie van het lid Westerveld over passend onderwijsaanbod in jeugdzorginstellingen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XVI-89 Motie van het lid Kuiken over budget voor initiatieven voor geïntensiveerde zorg

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie

31839-618 Motie van het lid Raemakers over de realisering van de jeugdhulpplicht door gemeenten

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het uitblijven van passende jeugdhulp

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over zelfdoding in de jeugdzorg

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Misstanden in jeugdzorginstellingen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Pleegzorg/Gezinshuizen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Jeugdhulp

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00