Stenogram

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (ongecorrigeerd stenogram)

Download Download