Stenogram

Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Kamerstuk 35166) (ongecorrigeerd stenogram)

Download Download